Gjør deg enda mer synlig, og annonser i messeprogrammet.

Programmet legges også ut på internett og lastes ned av svært mange.

Annonse-type Format i mm Pris. eks. mva
1/8side b: 94 h: 67 800,- kr
1/4 side b: 94 h: 136 1.100,- kr
1/2 side b: 190 h: 136 1.800,- kr
1/1 side b: 190 h: 277 3.000,- kr

Send ferdig orginal, eller tekst, bilder, logo m.m og vi setter opp annonsen gratis for deg.

Alle annonsene er i farger.

Tidsfrist for bestilling: 20.august

Alternativmessen i Stavanger v/ Christian Paaske
E-post:paaske@online.no

Tlf: 51 53 19 44