På tide å bli veganer?

På tide å bli veganer?

Av Christian Paaske……….


 

Brennpunktprogrammet på NRK: Griseindustriens hemmeligheter er rystende. Det avslører sjokkerende tilstander i norsk husdyrhold. Et bakgrunnsmateriale samlet over 5 år med skjult kamera fra 13 ulike grisefjøs og 5 slakterier avdekker en bransje hvor alvorlige brudd på dyrevern er regelen snarere enn unntaket. Her fremkommer holdninger overfor dyr så blottet for følelser og innlevelse at en nærmest skammer seg over å være menneske. De nakne fakta er nok dessverre representativt for store deler av griseoppdrett i Norge. I alt ble 23 grisefjøs oppsøkt og det ble funnet regelbrudd ved samtlige. Norun Haugens innsats for dyrene står det virkelig respekt av. Hennes engasjement, mot og vilje til å bringe dyrenes virkelighet fram i lyset er enestående.

Det ligger i systemet
Bondelaget, slakteriene og kjøttbransjen forsøker i sitt forsvar å skyve disse bøndene foran seg som brodne kar i en ellers sunn og ansvarlig kjøttproduksjon. De vil gjerne opprettholde glansbildene av gressende kurer og lykkelige griser i deres naturlige omgivelser på tross av at selv Mattilsynets rapporter viser at dette er svært langt fra virkeligheten. På ett år fant Mattilsynet avvik i 166 av 228 svinebesetninger i Rogaland, altså over 70 prosent. De fleste skyldtes syke og skadde dyr, akkurat slik NRK Brennpunkts viste oss.

Årsaken er ikke bare enkeltstående bønder som bryter reglene, men det systematiske presset i hele kjøttindustrien på lavest mulig pris og effektivitet. Det gjør både dyrene og bøndene til offer i en bransje hvor profitt betyr mer enn dyrevelferd.

Forsvarlig dyrehold koster mer
Dersom kjøttindustrien kan garantere for forsvarlig dyrehold som lever opp til bransjens egne reklamebilder vil nok de fleste forbrukere være villig til å betale mer for kjøtt de kan spise med bedre samvittighet. Dette vil kreve et langt strengere kontrollsystem og egne godkjenningsordninger for etisk dyrevern. Det vil kreve husdyrproduksjon som vil tillate besøk fra kontrollmyndigheter og forbrukere til enhver tid. Og slutt på forhold hvor den eneste muligheten til å få innsyn i norsk kjøttproduksjon er med skjult kamera. Kjøttbransjen har videre en jobb å gjøre med å skape en holdningsendring av at forsvarlig dyrehold koster og derfor med påslag i prisen for etisk forsvarlig kjøtt.

Redd dyrene – slutt å spise dem
Antakelig er dette såpass ut i det blå at det eneste alternativet for å redde dyrene fra deres skjebne som råstoff i en profittdrevet industri er å slutte å spise dem. Få TV-programmer har antakelig gjort flere til veganere enn dette. Dette er nok den eneste realistiske løsningen hvor hver enkelt tar ansvar og gir sitt bidrag til å stanse denne grusomme mishandlingen av dyr som skjer i lukkede driftsbygninger, i dyretransport på veiene og i slaktehus uten vinduer.

Det kan godt være at det er sunt for kroppen å spise kjøtt, men det er sunnere for sjelen å la vær. Så lenge det finnes mat som ikke medfører å drepe er det et bedre valg, for dyrene og for vår menneskelighet.