Gunalight – en vitenskapelig sensasjon fra Norge

Gunalight – en vitenskapelig sensasjon fra Norge

Av utstiller Gunalight……….


 

Nylig patentert produkt innenfor helse uten bivirkninger med banebrytende resultater og enormt potensial for å hjelpe mennesker i alle aldre i alle land.

Gunalight filtrerer lys gjennom en Bergkrystall som skaper en unik pulserende energi. Gunalight brukes på 6 inngangsnøkler til kroppens energibaner/meridianer i ca 5 minutter pr. punkt. Punktene er lette å finne og det krever ingen utdannelse for å gjennomføre egenbehandlingen.

Hva kan Gunalight utrette for din helse?

Pr. dato har Gunalight gitt konkrete resultater i folks helse innen disse områdene:

Bedre søvnkvalitet

Allergi

Restitusjon

Hudproblemer

Økt forbrenning

Økt fleksibilitet

Økt energi

Podagra

Frossen skulder

Betennelser

Slatter

Stress

Metabolisme

Hodeverk

Ødem

Artrose

Tennisalbue

Stiv nakke

Bihulebetennelse

Atopisk eksem

leddgikt

Menstrasjonssmerter

Økt oksygenopptak

Søvn apné

Økt mykhet

Forkalkning

Sol eksem

Parkinsons

Fibromyalgi

Psoriasis

Galle problemmer

Hevesle etter skade

Lammelse

Borrelia

Prostata

Kramper

Akilles betennelse

Plantar Fasciitt

Psoriasis leddgikt

Foreløpig konklusjon er at den unike pulseringen, som verden ikke har sett før, gir enorme muligheter.

Ikke et eneste bitte lite ord er skrevet om Gunalight i den ordinære pressen. 

Det er nok mest fordi en person utenfor alle støtteordninger og forskningsmiljøer har funnet opp produktet. Ingen hjelp fra andre enn sitt eget hode og «mekking» i et industrilokale uten en eneste hvit forskerfrakk i mils omkrets har den nå 74 årige Kristiansanderen Jan Fredrik Solberg jobbet frem produktet som vil gi alle skeptikere hakeslepp. Nå har det gått i underkant av 3 år fra utkast til prototype ble forevist brødrene Tellefsen til produktet er ferdig produsert og patentert. Med 30 000 kroner i egenkapital og null lønn har menneskene bak Gunalight skapt en sensasjonell innovasjon innen helseverden. Vi som står bak Gunalight mener at det kun er toppen av isfjellet som er avdekket.

Målinger viser at produktet er en vitenskapelig sensasjon. Etter mer enn en 2 års lang prosess er patentet et faktum.

Hva betyr vitenskapelig bevist egentlig? 

Strengt tatt kan ikke noe sies å være «vitenskapelig bevist», bare at det hittil ikke er funnet observasjoner som motbeviser teorien. Det som til enhver tid er de mest plausible, troverdige og mest motsigelsesfrie kunnskapene om sitt fagfelt, regnes som vitenskapelige.

Så den som tror at vitenskapen alltid har rett har ikke rett. Vi kan likevel bli imponert over vitenskapen, men det aller mest imponerende er oppfinnelsene som danner grunnlaget for vitenskapen. De som tror at en oppfinnelse må være vitenskapelig bevist først ser nå at det er umulig. Først kommer oppfinnelsen deretter vitenskapen som skal bevise eller motbevise oppfinnelsen.  

Kjekt å vite 

«Everyting, including your body, is composed of energy» – Albert Einstein

Uten lys intet liv

Ikke noe er mer naturlig enn å behandle kroppen med energi. En viktig del av fremtidens medisin vil være energibehandling.

Gunalight er energibehandling og unik i sitt slag og derfor patenterbar.

  • Synlig lys (spektrum) er mellom   400-720 nanometer
  • Fotosyntesen foregår mellom       380-700 nanometer
  • HZ = svingninger pr sekund og dette påvirker kroppen.
  • Ei lommelykt på 30 lumen gir ut 30 lumen. Dette gjøres ved hjelp av en reflektor.1:1
  • En laser forsterker lysstrålen som er skarpt avgrenset i retningen (i praksis en rett stråle). Det gjøres ved reflektor.
  • Gunalight på 30 lumen gir 7.5 lumen. Reduksjonen fra lysioden til lyset kommer ut av krystallen er med andre ord i forholdet 4:1

Gunalight

Gunalight benytter meridianer. Meridianer er usynlige kanaler i kroppen som energien i kroppen sirkulerer gjennom. Når energien flyter fritt gjennom meridianene er kroppen balansert og sunn. Dersom energien er blokkert, stagnert, eller svekket kan den resultere i fysisk, mental eller følelsesmessige endringer i helsen. Ubalanser kan skyldes problemer i enten den fysiske eller følelsesmessige tilstanden. Gunalight kan motvirke disse ubalansene. Gunalight filtrerer lys gjennom en Bergkrystall som skaper en unik pulserende energi. Gunalight brukes på 6 inngangsnøkler til kroppens energibaner/meridianer i ca 5 minutter pr. punkt. Punktene er lette å finne og det krever ingen utdannelse for å gjennomføre egenbehandlingen. Kun behandling på 3 punkter pr dag anbefaler vi i vår protokoll. Dette for at energien skal få tid til å jobbe seg ferdig før de neste 3 punktene behandles. Men ingen regler uten unntak. Det medfører ingen fare å behandle seg oftere og med alle punkter i protokollen samtidig. Men ut fra dagens erfaringer synes det som om 3 punkter pr dag gir de beste effektene. Fremtiden vil vise om det er andre og mer effektive måter å benytte Gunalight på. Vi oppfordrer behandlere til å teste andre kombinasjoner for å avdekke mulige nye og bedre effekter enn det som er avdekket til nå via vår anbefalte protokoll.

Produktsammenlikning  

Produkt

Gunalight

Low level Laser

Oppfunnet

2017

1959

Nanometer

380-720 pulserer

600-1000 ikke pulsering

Hz

167 000- 520 000 pulserer

2,5- 10 000 ikke pulsering

Reflektor

Nei

Ja

Filtrator

Ja-Bergkrystall

Nei

Øker Lysintensiteten

Nei- reduseres 4 ganger

Ja

Antall lysfarger

Alle farger

Kun 1 farge

En laser forsterker lysstrålen som er skarpt avgrenset i retningen

Gunalight inneholder alle farger og pulser i motsetning til laser.

I tillegg reduseres lysintensitet i Gunalight 4 ganger pga produktets egenskaper

Ulike frekvenser sammenliknet med Gunalight

1 000 000 000 000 000 000 Hz = gamma stråling / radioaktiv stråling
                   16 000 000 000 Hz = 5G nett
                   10 000 000 000 Hz = røntgen
                     1 000 000 000 Hz = trådløst nett, PC, Mobil
                          72 000 000 HZ = menneske 

               167 000 – 520 000 Hz = Gunalight (pulserer mellom de oppgitte intervaller)

Hz= frekvenser/svingninger pr sekund og dette påvirker kroppen.

Tabell under: legg merke til nm (nanometer) i alle fargene i spektrum.

Og vit at Gunalight pulser/bølger mellom 380-720 nm. 

Gunalight målinger foretatt på NTNU ved institutt for fysikk.

Gunalight har en frekvens mellom 167 000 – 520 000 Hz.

Gunalights bølgelengde er målt til å ligge mellom 380-720 nanometer. 

Fra ioden til lyset går ut av bergkrystallen reduseres det 4 ganger. Fra 30 til 7,5 lumen. 

Gunalight bruker hvit lys som inneholder hele spektrumet.(alle farger)

Lyset pulserer på en måte verden ikke har sett tidligere.

Gunalight målinger NTNU målt til 380-720 nanometer se figur under.

Over ser dere den unike kurven i nanometer som Gunalight er målt til. Sammenlignet med alt annet er dette en unik bølgekurve.

Orange kurve er lysmålinger utført i senter. Grå kurve er lysmålinger målt 4 cm fra senter. 

Gunalight målinger NTNU målt til 167 000 – 520 000 Hz se figur under.

Figuren over viser unike Hz (svingninger) i Gunalight 167 000 – 520 000 Hz. Videre har vi også sett at Gunalight ligger mellom 380 – 720 nanometer.

Betraktninger rundt målingene:

Det som er vitenskapelig interessant er at Gunalight bølger/pulserer på en annen måte enn alt annet som er målt. Med korrekt kalibrert lys i hele spektrumet med denne pulseringen virker mye å være mulig. Vi mennesker er energibunter og ingen burde bli overrasket over positive resultater ved korrekt bruk av Gunalight.  Mengden energi som tilføres kroppen ved bruk av Gunalight må etter meget stor sannsynlighet være helt ufarlig for mennesker. Vi mennesker har mellom 62 000 000 – 72 000 000 Hz, Gunalight pulserer mellom 167 000 – 520 000 Hz. En pilotstudie vi har gjort med måling av blodprøver etter behandling hver dag i 4 uker på 22 personer viser det samme. Ingen negative utsalg på noen av parameterne til de utvidede blodprøvene vi foretok på utvalget. Konklusjonen er at Gunalight er en ufarlig teknologi. Da burde terskelen være meget lav for å starte og behandle seg selv med denne nye oppfinnelsen.   

Vår hypotese

Lys + metallenesbeskaffenhet + Bergkrystall + hudkontakt + definerte punkter = Fotosyntesen i mennesker og dyr

Gunalight må positivt påvirke kroppens celler. Gunalight må tilføre oksygen til kroppen via økt blodgjennomstrømming.

Epilog:

En ny oppfinnelse gir ny kunnskap som gir nye muligheter. Noe av det aller beste med Gunalight er at man kan behandle mennesker uten å tenke på at de blir utsatt for noe som kan gi alvorlige bivirkninger. Du kan få reaksjoner som følge av behandlingen, men det er noe annet enn bivirkninger. Best er at du enkelt kan behandle deg selv uten store kunnskaper. Kun 6 punkter hvor du plasserer Gunalight i ca. 5 minutter pr. punkt.

NB!

Om ikke noen hadde stukket hode sitt frem og funnet opp nye produkter ville vi mest sannsynlig sittet i huler ennå. Å bare tenke på det, eller være så skeptisk at man sier nei bare fordi det er nytt og man ikke har hørt om det før, blir det ikke noen innovasjon og resultater av.    

Hvordan kan media best hjelpe verden?

Hvordan kan media best hjelpe verden?

Av Henning Jon Grini……….


Media har et enormt og viktig ansvar. Spørsmålet er om media forvalter dette ansvaret på best mulig måte? Jeg mener media burde endre litt på sine prioriteringer og sitt fokus.

Hva man fokuserer på forsterkes. Trump kom ikke til makten i USA sånn uten videre. Han fikk meget god drahjelp av media. Det var selvsagt andre momenter som spilte inn, men det er ikke til å komme forbi at media nærmest kastet seg over enhver uttalelse Trump twitret.

Det finnes så utrolig mye mer interessant og viktig å prioritere enn det den mannen klarer å lire av seg. Det gjelder her på berget også. Av og til når jeg ser Dagsrevyen skulle jeg tro det var Drapsrevyen jeg så på! Jeg skjønner at man må dekke slike saker, men trenger det å være så svære og overdrevne oppslag? Negativitet avler bare mer negativitet, men det motsatte er også tilfelle. Derfor, hvor blir det av de gode sakene og løsningene? Hvor blir det av de gode ideene og innovasjonene?

Det er fint og absolutt viktig å fokusere på urett og skjevheter og til en viss grad på ulykker og annen elendighet. Men, for å låne et slagord fra Folkeaksjonen mot mer bompenger; NOK ER NOK! Det er for mye fokus på problemer, kriser og ikke minst på ubetydelige og intetsigende saker. Jeg tror mange har fått en overdose!

Vi har store problemer og det er mye kriser i verden, det er det ikke tvil om. Det er heller ikke tvil om at dette må det fokus på. Vi trenger informasjon om problemene vi står ovenfor og vi trenger å få avdekket misbruk, utnytting og alt annet galt. Vi må vite om og forstå problemene og utfordringene før vi kan løse dem, helt klart.

På den annen side begynner folk å bli ganske informerte. Når det gjelder miljøet vet vi at plast er et gigantisk problem, vi vet at fossile energikilder forurenser, vi vet at isbreer smelter og at havet stiger. Det er kanskje på tide å skifte fokus? Ikke slutte å informere om dette, men begynne å fokusere mer på løsningene, innovasjonene og det som virker og bringer verden fremover.

Kort sagt, jeg tror media trenger et paradigmeskifte. Hvorfor? Jo fordi løsninger og positivitet genererer håp og optimisme. Hvis vi bare fokuserer på all elendighet blir folk lett motløse, apatiske, deprimerte, frustrerte og irriterte. Og som den svenske statistikeren Hans Rosling sa, det skaper et feilt bilde av verden. I beste fall kan det vekke folk og gjøre dem engasjerte.

Å vise til løsninger og fremheve gode eksempler vekker også engasjement og det er smittsomt. Se bare på den unge svenske klimaaktivisten Greta Thunberg og hvordan hennes engasjement har spredd seg. Å fremheve det positive bidrar også til inspirasjon og optimisme, samt håp om at vi skal løse våre problemer, at verden er et godt sted og at menneskene egentlig er gode.

Faktisk er det slik at vi har løst veldig mange av verdens problemer allerede, men veldig få kjenner til dem fordi det er så fragmentert. Dette gjør at vi må finne opp hjulet på nytt og på nytt helt unødvendig. Det finnes allerede geniale løsninger der ute. Dette vet du kanskje ikke om…

Slik verden er nå trenger vi noe nytt og positivt å strekke oss etter, noe som løfter og bringer håp. Det er utrolig mye positivt, viktig, engasjerende og kreativt som foregår og som hadde fortjent mye mer oppmerksomhet.

Jeg har et forslag. Norge var det første land i verden som opprettet et Klima- og miljødepartement i 1972. Hva med at Norge igjen ligger i forkant og oppretter et Løsningsdepartement?

Aldri har det vært viktigere å stimulere til samarbeid, nytenkning, innovasjoner og forskning som nå, og vi må bli flinkere til å planlegge langsiktig og dele de løsningene vi kommer frem til uten hele tiden tenke patenter, konkurranse og profitt. Som Al Gore sa da han henviste til en vekt med profitten på den ene vektskålen og jordkloden på den andre, hva om vi ikke har noen jord…?

Hvis løsninger og innovasjoner, spesielt innen miljøet, blir samlet og gjort tilgjengelig for et stort publikum kan overgangen til fornybarsamfunnet gå mye raskere. Og det vil være langt billigere enn å reparere seinere og langt mindre smertefullt for mennesker og natur.

Men offentlige demokratiske prosesser har en tendens til å gå litt treigt. Hva om Media City Bergen oppretter et lite kontor som formidler lokale, nasjonale og globale innovative løsninger med spesiell fokus på miljøet? Jeg skulle absolutt tro at både bedrifter, kommunen, fylket og staten ville støtte opp om et slikt prosjekt som er både meningsfylt, samfunnsnyttig og gir masse goodwill.

Vi trenger fortgang i prosessen og omstillingen fra en fossilavhengig verden til fornybarsamfunnet. Media trenger også å omstille seg fra et problemfokus til et mer løsningsorientert fokus.

For å få dette til må vi bli flinkere til å se andres problemer og utfordringer som våre. Klimaproblemene skiller ikke mellom land. Vi er mer knyttet sammen og avhengig av hverandre enn det vi kanskje er klar over.

Å informere hverandre om alle de gode ideene og løsningene som finnes vil spre optimisme som ringer i vannet. Det kommer menneskene, miljøet og hele verden til gode.