Forstå deg selv basert på sjelens alder

Forstå deg selv basert på sjelens alder

Av Henning Jon Grini..........


 

Denne forklaringsmodellen (sjelens alder) gjør det lettere å forstå seg selv og andre mennesker. Den skaper en større toleranse for andre og en forståelse av at verden oppleves forskjellig på hvert trinn.

 

Denne læren stammer fra kanaliseringer til en gruppe som kaller seg Michael. Læren er basert på enhet med alt og ubetinget kjærlighet.

Michael består av 1050 individuelle vesener, tidligere inkarnerte mennesker om man vil, som er ferdig med sine liv på jorden og som nå underviser fra forskjellige plan (bl.a. Casual plan).

Hvorfor navnet Michael? Michael var den siste som avsluttet sin syklus og navnet ble valgt for å poengtere at det viktigste er ikke å utvikle seg raskest.

Michael representerer ikke en religion eller trossystem, men er en måte å se verden på. Akkurat som en fysiker undersøker de usynlige mønstre bak fenomener i vårt fysiske univers, undersøker Michael de usynlige store mønstre bak menneskets vekst, utvikling og dag til dag tilværelse. Som vi mennesker er under utvikling er også Michael under utvikling.

Forklaringsmodellen gjør det lettere å forstå de dypere mønstre av våre liv og hvorfor mennesker handler/tenker slik de gjør.

Denne forklaringsmodellen er bare en liten del av Michael Teachings.

Materialet til denne artikkelen er i hovedsak hentet fra boken The world according to Michael av Joya Pope fra 1987. her er en omfattende artikkel av henne om Soul Ages. Noe lands sjelsnivå kan av den grunn ha endret seg litt. Det samme gjelder den prosentvise andelen på verdensbasis.

Jeg vil gjerne fremheve at ingen personer eller vesener er foran eller bak noen andre, men rett og slett innehar en annen plass i den evigvarende tilværelsen. Livet må sees i større perspektiv som sykluser, små som store. Se på den evigvarende tilværelsen som en sirkel. Er det ikke likegyldig hvor på sirkelen du befinner deg? Spiller det noen rolle om du går i 1. klasse eller i 9. klasse?

Vær og klar over at det som blir beskrevet nedenfor er utviklingen av oss som menneske og sjel, men til syvende og sist har sjelen ingen alder. Vi er evige vesener som beveger oss inn og ut av sykluser. Som forklaringsmodell kan sjelens alder allikevel være god for å forstå oss selv og andre, hvorfor vi er som vi er og gjør som vi gjør mens vi er her på jorden.


Følgende sjelstyper vil vi ta opp:

  • Spedbarnsjel
  • Babysjel
  • Ung sjel
  • Voksen sjel
  • Gammel sjel
  • Transedentale sjeler
  • Uendelige sjeler

Sammenligningen med et menneskeliv og dets utvikling er ikke tilfeldig. Hvis man også ser på fosterets utvikling i mors mage så utvikler den seg fra primitivt til avansert.

Totalt sett kan en sjel gjennomgå noen få hundre eller mange hundre liv. Sjelens alder refererer ikke til antall liv, men til den individuelle sjels vekst. For hver av sjelstrinnene er det i tillegg syv nivåer.

En skal også være klar over at en ikke er på et sjelstrinn hele tiden, men faller tilbake eller bruker de andre trinnene enten bevisst eller ubevisst.

Spedbarnsjel:

– Sammenlign med barn på spedbarnstadiet (nyfødt til ca. 18 mnd.). De er opptatt av å få dekket de fysiske behovene, å overleve, refleksbev. (frykt). Bruke kroppen og ta vare på den.

– Fokus: Være til stede og klare seg.

– Ca. 10% av verdens befolkning. (tallene er fra 1987)

Sjeler som begynner sin inkarnasjonssyklus på jorden er fersk og uten erfaring. De er opptatt av å overleve fysisk og de har mye frykt i seg. Livene deres kan for oss virke røffe og er gjerne av kort varighet. De er ofte født inn i primitive samfunn, for eksempel stammesamfunn. Teknologiske samfunn blir for avansert.

Spedbarnsjeler fokuserer på kroppen, hvordan bruke den, hvordan ta vare på den. Man kan si at de opererer ut fra rotchakra.

Spedbarnsjeler har på den annen side god kontakt med naturen. De kan også ha et mystisk preg over seg siden de kommer ferskt fra et annet eksistensplan. De kan føle en stor enhet med familien eller stammen og kan være intuitive og jordnære på en enkel måte. Lever her og nå.

De må bli lært hva som er rett og galt, lære seg moral og ansvar. De er uerfarne og usofistikerte. De lager myter, legender og ritualer. Deres sexliv er primitivt.

Spedbarnsjeler samles for det meste rundt ekvator, fordi klimaet der gjør noen aspekter av overlevelse enklere. Også isolerte steder rundt om i verden eller utkanten av samfunn foretrekkes. Ingen land består hovedsakelig av spedbarnsjeler fordi de ikke ville klart å opprettholde et slikt samfunn.

Land som består delvis av spedbarnsjeler: Deler av Guatemala, El Salvador, Honduras, Sri Lanka, Borneo, New Guinea, Amason-området, Etiopia, Sudan, Iraq og Iran.

Det inkarnerer ikke lenger helt nye spedbarnsjeler på jorden.

 

Babysjel:

– Sammenlign med barn fra ca. 18 mnd. Til 5 år. Tenk på et barn som skal lære å gå, barnet må ha noe å holde seg fast i.

– Fokus: Følge regler og autoriteter. Dette er regelen og det er det vi skal følge.

– Ca. 23% av verdens befolkning.

Sjelene er nå mer opptatt av å bli siviliserte og være stolt av det. De begynner å bli mer sofistikerte og har mer erfaring og mindre frykt i seg. Det er mer svart/hvitt tenkning. Tradisjoner, ritualer, lov og orden gir en følelse av sikkerhet. Dette er også det sjelstrinnet som kan bruke lengst tid på misunnelse eller nag. Struktur er viktig.

Familier har det godt i denne perioden. Oppdra barn, besøke slektninger, familiebesøk. Ønsker å føle seg som en del av samfunnet.

Stiller ikke spørsmål ved skolemedisinen. Unntak er bl.a. healing i karismatiske kirker. Klarer vanligvis ikke helt å forstå forbindelsen mellom negative følelser eller holdninger som kan skape fysiske eller psykiske problemer.

Kan stå frem som lokalsamfunnets pilarer, oppreiste, trofaste og ubøyelige i deres tro. Kan mislike andres oppfatninger, til og med ta liv av den grunn. Eksempler på slik tankegang er misjonært arbeid, inkvisisjonen, korstog, religiøse kampanjer.

Ser opp til autoriteter som leger, religiøse ledere, politikere. Lite originale tanker. Foretrekke byråkrati, fordi der er det lover, regler og struktur. Seksualitet kan være forbundet med skam- og skyldfølelse.

Eksempler på personer: Richard Nixon, Idi Amin, Khomeini, Hitler, Mike Tyson, Bush junior.

Babysjeler foretrekker små lokalsamfunn hvor livet er litt lettere. Land som i hovedsak har en babysjel befolkning: Irland, Kina, India (historisk har det vært et land med gamle sjeler), mange muslimske land, Iran, Irak. Mye av sentral og sør Amerika. USA mellom kystene. Totalitære samfunn.

Sør Afrika under apartheid bestod i hovedsak av hvite babysjeler som undertrykket svarte voksne sjeler.

 

Ung sjel:

– Sammenlign med barn fra ca. 6 Til 13 år. Barn i denne fasen av livet begynner å bevege seg vekk fra foreldrene og danner seg venner og tester deres muligheter i verden utenfor.

– Fokus: Der er du og her er jeg – og jeg kommer til å vinne. Verden er min østers.

– Ca. 32% av verdens befolkning.

Etter å ha mestret spedbarns og babysjelenes temaer om overlevelse, disiplin og orden, ønsker sjelen å se hvor mektig den kan bli i verden. Det kan være innenfor områder som rikdom, makt, berømmelse. Uavhengighet og muligheten til å få det meste ut av livet er den drivende kraft. Dette er ingen lat periode.

Det er den mest konkurransepregede fasen av syklusen av liv. De flokker seg rundt store velkjente universiteter for å oppnå grader av utmerkelse. På vei opp karrierestigen er det ikke så viktig om det tråkkes på noen tær underveis. Hvis en kan skaffe seg penger og innflytelse er heller ikke langtidskonsekvensene av for eksempel giftig avfall så viktig.

Verden domineres av unge sjeler og har derfor stor innvirkning på de andre sjelsaldrene, astrologisk tilsvarer det fiskenes tidsalder. Unge sjeler er autoritetene som babysjeler ser opp til.

Storbyer/urbane områder er attraktivt for unge sjeler. De er produktive, målorienterte og de jobber hardt for å få flotte biler og hjem i fine boligstrøk. Barna blir statusobjekt. Troen på at dette livet de lever nå er det eneste, gir dem stor motivasjon for å bety noe, bli rike og berømte. Ser gjerne såpe opera om rike og berømte.

Fordi unge sjeler identifiserer seg så sterkt med deres kropper og ikke er sikker på at bevisstheten overlever, er det mye kroppsfiksering; plastisk kirurgi, skjønnhetsprodukter, treningssentre, sykehus system (ung sjel – high tech) hvor formålet er å holde kroppen i live så lenge som mulig uavhengig av ønsker, kostnader, smerter og kvalitet på livet.

Oppstår det personlige problemer kan de søke hjelp inntil krisen er over for deretter å fortsette livet uten kanskje å prøve å forstå hvorfor det skjedde.

Deres indre liv får ikke mye oppmerksomhet.

Et utvalg av unge sjeler: Billy Graham, John Kennedy, Margaret Thatcher, Mohammed Ali, Mick Jagger, Joan Collins, Whitney Houston, Bruce Willis, Mao Tse Tung, Augustus Caesar, Ferdinand og Imelda Marcos.

Mange av de mektigste landene i verden består hovedsakelig av unge sjeler. Eksempler er: USA, Tyskland, Israel, Singapore, Hongkong, Japan, Australia, Canada, Saudi Arabia, Syria.

På slutten av den unge sjelens fase, begynner en følelse av at noe mangler. All rikdom, makt og status er ikke nok. Vinning og profitt gir ikke så mye mening lenger.

Voksen sjel:

– Sammenlign med tenåringene og tenk på hva de opplever og er opptatt av, følelsesmessig svinger de opp og ned, er fulle av drama og følelsesmessige forhold til andre. Fra barn til voksen.

– Fokus: Mitt liv er intens, virkelig og dramatisk. Fra å gjøre til å føle.

– Ca. 24% av verdens befolkning.

Sjelen begynner å stille dypere spørsmål som ”Hvem er jeg? Hvorfor er jeg her?” Disse spørsmålene kommer fra sjelens dyp. Begynner å søke etter sannheten.

Dette kan være vanskelige, intense tider med mye følelser. Blir betegnet som den vanskeligste fasen når det gjelder sjelsalder. Det er mer smerte, kjærlighet, schizofreni, psykoser, stoff, og en høyere selvmordsrate enn de andre nivåene.

I denne fasen av sykluser begynner et skifte i karma fra å skape til å ta ansvar (å høste det de har sådd). I tillegg er det et skille fra å være opptatt av ytre verdier til å bli mer opptatt av indre.

Kan lettere sette seg inn i andres følelser, dette kan skape forvirring. (Hvem føler hva/når?). Kjenner seg igjen i andre mennesker, føles ikke så atskilt lenger. Søker gjerne et livslangt forhold.

Kan gå fra en godt betalt jobb til en lavere betalt jobb hvor de ikke får den anerkjennelse eller status de hadde før. Tanker som ”vi skal redde jorden” begynner å gjøre seg gjeldende. Likeså dyrs rettigheter, utdøende liv, forskning på dyr o.s.v.

Kreativiteten blomstrer. Forskjellig kunst, sex i alle varianter, eksotisk mat. Meditasjon, metafysikk begynner å bli interessant. Ubrukte latente deler av hjernen begynner å bli tatt i bruk.

Hippibevegelsen er et typisk eksempel på voksen sjels fase.

Eksempler på personer: Vincent Van Gogh, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Madonna, Barbara Streisand, Paul McCartney, Bill Clinton, Monica Levinsky, Mikhail Gorbachev, Lech Walesa, Ernest Hemmingway,  Marilyn Monroe, Michael Douglas, Jack Nicholson, Jane Fonda, Elisabeth Taylor, Carlos Castaneda*, Shakti Gawain, Dan Millman.

Land som domineres av voksne sjeler er ikke så opptatt av materielle verdier og effektivitet, men mer rettferdig fordeling av sosiale goder og opptatt av kunst, filosofi. Italia, Hellas, Egypt, Mexico, England, Polen, Russland.

 

gammel sjel:

– Sammenlign med voksen alder og videre.

– Fokus: Du gjør dine ting og jeg gjør mitt. Jeg begynner å bli lei av dette spillet. Åndelig vekst og søken. Individualistisk.

– Ca. 11% av verdens befolkning.

Etter dusinvis av liv har de en dypere forståelse for helheten. De er mer rolige, fredfulle og sentrerte. Intuitivt forstår de at de er en del av et integrert hele. De vil gjøre sitt beste for ikke å skade eller dømme andre. Mer objektive når livet går opp og ned. Kan virke følelseskalde.

Yngre sjeler forstår ikke gamle sjeler, men gamle sjeler kan forstå yngre sjeler. Har god menneskekunnskap.

Først når de har nådd ca. 35 års alderen begynner gamle sjeler å operere ut fra dette nivået. Bruker lengst tid på å finne seg selv. På dette nivået lærer man andre. Føler gjerne et behov for å lære også.

Følger mer sin intuisjon. Indre tilfredsstillelse er viktig. Opererer mindre ut fra sitt ego, mer ut fra sin sjel. De kan utforske mange religioner og læresystemer, men foretrekker de som de resonnerer med fra tidligere liv og som fremhever ubetinget kjærlighet. Stor motivasjon for åndelig vekst.

En gammel sjel kan slite mye med selvfølelse og må mestre selvfølelsen gjennom tilgivelse av seg selv, kjærlighet til seg selv og ubetinget akseptering av seg selv og andre. (yngre sjeler har generelt ikke det problemet fordi de befatter seg mer med den ytre verden.)

De kan lettere identifisere seg med begge kjønn grunnet mange liv som både kvinne og mann.

Fordi de følger sin indre forståelse og egne ønsker, kan de virke eksentriske, men ufarlige på andre. De gjør sjelden ting de ikke selv ønsker, og de gjør gjerne ting på sin egen måte.

Filosofi, kunst, reiser, alternativ medisin, meditasjon, metafysikk, astrologi, tarot, eller andre gamle kunnskaper er interessant for en gammel sjel. Kan gjerne droppe høyere utdannelse og mer gå ut fra erfaring.

Dette kan være noen av de mest tankefulle livene. Liker seg i naturlige omgivelser. Kan være lat, kan kjempe for å klare seg økonomisk. Kan være fleksible i væremåte, f.eks. opptre kraftfullt eller forsiktig.

De er kompetente på mange områder, men velger ofte minste motstands vei når det gjelder jobb, slik at mer energi kan brukes til åndelig vekst. Foretrekker små bedrifter eller eget selvstendig arbeid. Liker vanligvis ikke en 9 til 4 jobb.

Filosofier og tekster til yngre sjeler er mer komplekse og vanskeligere å lese i forhold til hva gamle sjeler skriver.

Når gamle sjeler ser andre personer, ser de et aspekt av seg selv. De ser gjerne Gud i alle og alt.

Ditt siste liv har du ikke før du mestrer livet slik at du har nok av det du ønsker deg her og liker deg her. Når syklusen av liv er i ferd med å avsluttes ønsker en heller ikke å ha noe uoppgjort med andre mennesker.

Eksempler: Carl Jung, William Blake, James Joyce, Albert Einstein, Mark Twain, Abraham Lincoln, Shirley MacLaine, Dustin Hoffman, John Lennon og Yoko Ono, Sting, Kitaro og mange andre New Age musikere. Mange åndelige lærere, Rajneesh, Nostradamus, Gurdjieff, Ram Dass. Dalai Lama, Sun Bear.

Gamle sjeler er spredt rundt over alt. Chekoslovakia, Holland, Island har mange. Deler av Sveits, Norge, Burma, Finland, New Zealand, Russland, Deler av USA (Generelt hadde Nord-Amerika mange gamle sjeler tidligere).

 

 

Transedentale sjeler:

Transedentale sjeler ser og forstår bedre illusjonene på det fysiske plan. Opplever andre som seg selv. Fokuserer på sosiale forandringer. Vil være en lærer som kommer for en spesiell grunn. Det kan være å hjelpe andre til å nå opplysning, mesternivå.

Noen kan falle inn i illusjonene og bli opptatt av oppmerksomhet, beundring, o.s.v. Men de fleste vil være svært klare, sentrerte og bevisste. Har stor visdom.

Eksempler: Mahatma Gandhi, Yogananda, Zoroaster, Mohammed, Socrates.

Antallet inkarnerte transedentale sjeler er økende.

 

Uendelige sjeler:

Representerer alt som er eller Tao. Disse sjelene påvirker verden i hundrevis av år.

Fokuserer på spirituelle forandringer. Det går gjerne tusen år eller to for hver gang en slik høytstående sjel manifesterer seg. I en overgangsperiode som jorden er inne i nå vil noen flere komme hit og da sannsynligvis en eller flere kvinner.

Disse sjelene har overmenneskelige egenskaper. De blir alltid lagt merke til.

Eksempler: Lao Tsu (fokus på sannhet), Jesus (fokus på kjærlighet), Budda (Fokus på enhet)

 

 

Verden skifter nå fra ung til voksen sjel.

Dette er et svært skille fordi fokuset skifter fra å være mer opptatt av den ytre verden til å bli mer opptatt av den indre verden. Forlater materielle verdier, konkurranse og makt. Skifter til voksen sjel, tilsvarende vannmannens tidsalder.

Dette vil bl.a. medføre: mindre organisert religion, mindre diktatur, mindre autoriteter, mindre jobbing. Mer medfølelse, kreativitet og kunst. Mer femininitet. Mer skjønnhet og harmoni.

Man ser at det som skjer enkeltmennesker og land berører alle andre. Felles løsninger på store globale problemer f.eks forurensning, sult. (vi er i samme båt). Stort skifte i kommunikasjonsmåter. Verden blir mer og mer integrert.

Tilbake til gamle verdier (sivilisasjoner). Et ønske om å leve i større grupper eller utvidede familier, for eksempel økolandsby. Mer deltakelse i gruppeaktivitet som man ikke er vant med, åndelige grupper, meditasjonsgrupper for fred osv.

Det er beregnet å ta ca. 40 – 50 år å skifte fra siste nivå ung til første nivå voksen. Det er ca. 2000 år siden forrige skifte (fra baby til ung) og det vil ta ca. 1000 år til det neste skiftet.

 

Noen avsluttende kommentarer:

Alle faser og perspektiver er nødvendige og viktige. Å forvente at ditt barn som er en gammel sjel å gjøre en suksessfull klatring opp en forretningsstige er urealistisk. Likeså er det urealistisk å forvente at en aggressiv ung sjel som er advokat skal snu oppmerksomheten mot å redde miljøet, eller å tro at en voksen sjel midt i et kraftig følelsesmessig drama skal kunne roe seg ned fordi du viste henne det ”store bildet”.

Gjennomsnittlig er det ca. 30 – 50 liv i hver sjelsalder (de fem første). Det kan også være mange flere liv, eller færre.

Man kan handle ut fra forskjellige sjelsnivåer i forskjellige livssituasjoner. En gammel sjel kan derfor opptre fra det nivået i visse deler av livet og i andre deler ut fra en voksen sjels nivå. Bare 1/3 av tiden operere sjelene på det egentlige nivået. P.g.a. media er det i dag lettere å manifestere den egentlige sjelsalderen. Familiære og sosiale påvirkninger kan også virke inn på ens sanne identitet.

Ikke alle gamle sjeler er nødvendigvis intelligente, medfølende, vise eller sympatiske personer. Disse egenskapene kan også en yngre sjel inneha. Likeså er det ikke sikkert at en gammel sjel nødvendigvis interesserer seg for åndelige tema.

Denne læren er ikke ment å klassifisere eller sette folk høyere enn andre. Vi er alle på forskjellige utviklingstrinn eller erkjennelsesnivå, men alle er jo likeverdige. F.eks kan en ikke si at det å være en voksen er bedre enn å være et barn. Man er bare på forskjellige stadium i utviklingen.

Vi er så utrolig enorme og komplekse og vi utvider vår forståelse hele tiden. Mange har det inntrykket av at man kan være gamle eller unge sjeler her på jorden. Men sansynligvis er det ikke det som forteller hvor ”gamle” man er, men derimot hvor mange sykluser man har vært igjennom før man valgte jorden som lekegrind. Et liv på jorden er en syklus. Alle våre samlede liv på jorden er en større syklus som også vil avsluttes en gang. Noen har hatt mange slike store sykluser andre steder, uavhengig av hvilket utviklingsnivå man er på, her på jorden, mens andre har hatt få. Og det er nok mer avgjørende for hvor mye erfaring man har vært gjennom.

Slik jeg har forstått det er alt og alle skapt på samme tid,  med andre ord er sjelens alder egentlig en illusjon, men kan fungere som en god forklaringsmodell i denne verden vi lever i.

Og til slutt: målet er jo ikke å bli gammel, men å leve livet og ha verdifulle opplevelser på veien.

 

Kilder:

– The world according to Michael, av Joya Pope. Kapittelet om soul ages i boken er lagt ut her.

– The Michael Handbook, av Jose Stevens og Simon Warwick-Smith
– The Journey of your soul, av Shepherd Hoodwin

– The Michael game, av the Michael digest group
– Diverse internettartikler og email

Denne illustrasjonen er hentet fra artikkelen What is meant by soul age.


Denne artikkelen ble trykket i magasinet Ildsjelen. Artikkelen er oppdatert.

Åndelighet er ikke religion

Åndelighet er ikke religion

Av Henning Jon Grini……….


Det er ikke rart at religionen i moderne velfungerende samfunn som i Norden mister grepet. Folk har begynt å tenke selv.

Det er påsketid og da passer det fint med noen refleksjoner rundt religion og åndelighet. Vi kan jo begynne med en oppklaring rundt disse begrepene. For å slå det fast med en gang – det å være åndelig betyr ikke det samme som at man er religiøs. Det er en vesentlig og viktig forskjell. Egentlig er det ganske enkelt.

Å være religiøs er å bekjenne seg til en religion. Å være åndelig, eller spirituell som noen kaller det, er ikke å bekjenne seg til en religion, men likevel ha en overbevisning om noe guddommelig.

Jeg selv tilhører denne betegnelsen. Jeg regner meg som åndelig, men vil ha meg frabedt å bli kalt religiøs. En religion, som ordet religiøs springer ut fra, har dogmer og regler som forteller tilhengerne hvordan de skal leve og oppføre seg.

Dette er gjerne nedskrevet i en bok (som regel en gammel en). Og det er her jeg, og mange med meg, melder pass. Hvorfor følge en religion som går på tvers av egen intuisjon og overbevisning? Er ikke det å la andre ta over mye av styringen av livet sitt? Jeg forstår derfor utmerket godt at man heller velger å bli ateist enn å følge andres tro. Eller som jeg, å ta avstand fra religion, men likevel være åndelig og dermed fri til å tenke og bestemme selv over mitt livssyn.

Folk har begynt å tenke selv i mye større grad enn før

Det er ikke noe rart at religionen (her representert ved kristendommen) i moderne velfungerende samfunn som i Norden mister grepet.

Folk har begynt å tenke selv i mye større grad enn før. Man har høyere velstand og mer tid, informasjonsflommen er stor og vitenskapen har bevist at visse religiøse påstander ikke henger på greip, bare for å nevne noen årsaker. Dette gjør at man blir mer opplyst om saker man før ikke hadde forutsetning for å vite i like stor grad.

Det er også en kjensgjerning at mange religioner har brukt (og bruker) frykt som middel for å holde på sine tilhengere. I vår del av verden var dette spesielt utbredt før i tiden, hvor helvete i kristendommen ble flittig brukt som trussel og maktmiddel.

Ja, såpass ille var det at det ble hevdet at hvis man ikke fulgte deres bestemte religiøse tro ville man havne i helvete. Dvs. ikke hvis man var svært rik da, for da kunne man kjøpe seg avlat, som betyr at man unngikk skjærsilden og slik kom rett til himmelen.

I dag er sånt absurd (eller burde være det), for hva slags Gud ville finne på slikt? Bare det at man så på kvinner som annenrangs borgere som ikke engang kunne bli prester sier jo sitt.

Og så har man undertrykking av homofile. For ikke å snakke om det å påstå at mennesket er født syndig. Det er en ganske horribel påstand som nok har medført store psykiske problemer og traumer for utallige mennesker. Heller ikke rart at det blir mye sexskandaler, spesielt i den katolske kirken, når en helt naturlig drift blir undertrykt. Seksualitet er selvsagt langt ifra syndig, det er naturlig, deilig, vakkert og hellig.

Listen over slike fryktmidler og undertrykking er egentlig ganske lang. Derfor er det sannelig ikke rart at folk rømmer. Kristendommen sier at Gud skapte mennesket i sitt eget bilde, men sannheten er vel heller det at mennesket har skapt Gud i sitt eget bilde. Og det bildet har ikke blitt pent.

Men, det er påsketider og vi kan godt være romslige i en sånn tid. Vi har tross alt fått en del ekstra fridager på kjøpet som mange koser seg med i disse dager. Spøk til side, det er stor forskjell på religioner og vi skal ikke glemme at mye godt er gjort og gjøres av dem også. Spesielt av enkeltpersoner innen ulike religioner.

Mens religion er mer maskulint orientert er åndeligheten mer feminint orientert

Den kjente åndelige amerikaneren Neale Donald Walsch, som for øvrig besøker Bergen til høsten, sier følgende om frykt og kjærlighet: «Frykt er den energien som innsnevrer, avslutter, trekker tilbake, forlater, gjemmer seg, beholder, skader.

Kjærlighet er den energien som utvider, åpner opp, sender ut, forblir, avslører, gir, helbreder.»

Så hva betyr det å være åndelig egentlig?
Å være åndelig eller spirituell betyr at man ser på universet, verden, mennesket og alt levende som guddommelig og hellig og at det finnes et liv etter dette som er for ALLE. Mens religion er mer maskulint orientert er åndeligheten mer feminint orientert hvor livet sees på som sykluser, også når det gjelder mennesket.

Det er ingen dogmer og regler som forteller deg hvordan du skal være eller oppføre deg. Det er din egen moralske samvittighet og intuisjon (magefølelse) som skal ta seg av den biten.

I motsetning til vitenskapen som tror at alt har oppstått ved en tilfeldighet, mener vi at det er en dypere mening og intelligens bak alt. Naturen og universet er for vakkert og storslått, livet er for genialt og fantastisk og ikke minst mennesket og alt annet levende er et for stort under til at dette kan være en tilfeldighet. Det blir også hinsides vår fatteevne at man da kan redusere det guddommelige til noe smålig som dessverre religionen altfor ofte gjør.

Vi som da er åndelige må finne ut av ting selv. Mange har da også personlige opplevelser som ikke kan forklares ut fra tradisjonelle vitenskapelige termer eller passer inn i trangsynte religioners verdensbilde.

Mange som er åndelige har kommet inn under det litt utdaterte begrepet alternativt. Nå er jo mye av det som før var alternativt blitt mer mainstream. Likeså brukes begrepet nyreligiøs om oss fra tid til annen. Dette er et uheldig begrep da det hinter til at det er snakk om noe religiøst, hvilket det jo ikke er.

Hvis vi ser oss rundt om på denne planeten er det lett å bli litt oppgitt over all forurensning, kriger, skjev fordeling og annen elendighet som vi skaper. Men akkurat som vi «roter det til» har vi også evnen til å rydde opp.

Her har religionene faktisk et stort ansvar, mye større enn mange egentlig er klar over. Bare tenk på det kristne utsagnet: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere!» Man skulle tro man kan gjøre hva som helst med den. Ikke akkurat særlig miljøvennlig. Derfor oppfordrer jeg de som er religiøse til å prøve å rydde opp i egne rekker. Faktisk må religionene endre seg om de i det hele tatt skal ha noen vesentlig betydning og innflytelse i fremtiden i denne vestlige del av verden. Og så får vi som er åndelige gjøre likedan og prøve å bidra så godt vi kan for å skape en bedre verden.

Påsken er en kristen høytid. Den feires til minne om Jesu Kristi lidelse, død og oppstandelse. Og noe må faktisk dø for at noe nytt skal kunne oppstå. Mitt ønske og håp er at gamle utdaterte dogmer og regler avgår ved døden slik at noe bedre og mer menneskevennlig fremtrer. Slik at vi kan gå lysere tider i møte akkurat slik vi nå faktisk gjør i disse påsketider.

Star Wars og Kraften

Star Wars og Kraften

Av Henning Jon Grini..........


 

For lenge siden i en galakse langt langt borte… slik begynner Star Wars filmene. Det minner sterk om eventyrene slik de begynner… det var en gang… Og akkurat slik eventyrene inneholder budskap til mennesket, inneholder også Star Wars budskap til mennesket i vår moderne tid. La oss utforske noen av budskapene de tre første filmene presenterer med hovedvekt på det åndelige aspektet.

Først litt bakgrunns info. Den første Star Wars filmen Et nytt håp (A new hope) hadde premiere i 1977. Da var jeg ganske ung, men jeg så faktisk filmen på kino den gang den kom ut. Den gav et mektig inntrykk. Den ble raskt enormt populær, spesielt blant de unge, og var den som tjente mest penger av alle filmene i verden bare slått av ET som kom fem år senere. Nå er det totalt laget syv Star Wars filmer. I tillegg til filmene har det blitt laget utallige leker, bøker, tegneserier, brettspill, animasjonsserier og dataspill om Star Wars. Forbes Magazine har estimert totalinntektene fra alle Star Wars-relaterte produkter til nesten 20 milliarder amerikanske dollar. Dette gjør det til den mest lønnsomme filmfranchisen noensinne.

De tre første originale Star Wars filmene er de jeg liker best. Av disse tre er det Imperiet slår tilbake (The Empire stikes back) fra 1980 som er favoritten. Det er og i denne filmen vi blir kjent med Yoda for første gang. Og det er her Luke blir opplært i Kraften av nettopp Yoda. Den filmen er også delvis spilt inn i Norge, nærmere bestemt på Finse.

Siden jeg ikke engang var kommet i tenårene da jeg så den første filmen på kino forstod jeg ikke den gangen dybden i den. Jeg så den som et storslått science fiction eventyr. Det samme gjaldt de påfølgende to filmene av den første trilogien av Star Wars filmer. Antakelig ser de fleste på filmene som eventyr den dag i dag, uten å få med seg symbolikken, budskapene og dybden i dem. Det er dybde i filmene når man først ser etter.

Hvor kom inspirasjonen fra?

George Lucas, som skrev manus og skapte Star Wars, studerte myter, eventyr og arketyper fra mange kulturer rundt om i verden før han skrev manuset til Star Wars i 1974. Han var også interessert i filosofi og studerte mange religiøse og spirituelle retninger. Et av hovedformålene med å studere alt dette var å finne ut hva som var felles. Derfor inneholder filmene en miks av forskjellige tankeganger, men allikevel rommer de en form for syntese.

Boken The Hero with a Thousand Faces av Joseph Campbell var en viktig inspirasjonskilde. Han konsulterte også Joseph Campell selv for å få synspunkter fra ham da han jobbet med manuset til filmene. Joseph Campbell (1904-1987) var en amerikansk professor, forfatter og foredragsholder, med sammenlignende mytologi som hovedområde. Han er kjent for utsagnet, ”Follow you bliss”. Han skal ha sagt at George Lukas var hans beste elev. Campbell var på sin side inspirert av mange bl.a. Carl Jung, Abraham Maslow, Stanislav Grof, James Joyce, Alan Watts og Jiddu Krishnamurti som han møtte personlig.

Noen få år før Star Wars filmene kom utgav Campbell også The Masks of God som bestod av fire bind: Primitive Mythology, Oriental Mythology, Occidental Mythology, Creative Mythology. Disse hadde også innflytelse på Lukas og dermed Star Wars. Campbell mente at myter og heltene i mytene var svært viktig for samfunnet. Myter hadde flere funksjoner og de overførte tidløse universelle sannheter om menneskets sjel. I bøkene sine beskriver han i detalj hvordan mytologier utvikler seg over tid og hvordan de reflekterer virkeligheten og hvordan de forskjellige samfunn må tilpasse seg ved hjelp av mytene. Videre sier han at myter gir oss hint om hvordan vi virkelig kan føle oss levende på det fysiske plan og om vårt spirituelle potensial som mennesker. Når en person går gjennom livet vil man møte mange utfordringer. Myter kan bidra som guide slik at man vellykket går gjennom de forskjellige stadier i ens liv.

Etter Star Wars er det andre som har fått øynene opp for og anerkjent Campbells innflytelse på dem, bl.a. i filmer som Indiana Jones serien, Matrix serien, Disneys Løvenes Konge og Da Vinci-koden (Robert Langdon karakteren).

Under hippietiden, som fremdeles var aktiv på den tiden, ble også østlig åndelighet introdusert i stor skala i Vesten. Yoga ble vanlig. Det er kanskje ikke umulig at hippiebevegelsen hadde en hvis innflytelse på Lukas. I hvert fall var det større åpning for spirituelle tema på den tiden. Interessant er det og at den kanskje mest skattede karakteren i Star Wars universet heter Yoda, hvorav navnet nesten er identisk med yoga.

Yoda og jediordenen

Yoda er en jedimester som behersker Kraften (the Force). Yoda er som en gammel ET lignende vesen med stor innsikt i menneskesinnet og med høy åndelig visdom som har visse likhetstrekk med østlig tankegang. På den tiden da de første Star Wars filmene kom ut var ikke spesialeffekter så langt kommet og man lagde hovedsakelig modeller i stedet, så også med Yoda. Mannen som fikk ansvar for å lage Yoda brukte sitt eget ansikt som utgangspunkt. For å skape mest mulig inntrykk av intelligens og visdom brukte han et bilde av Einstein. Rynkene i Einsteins ansikt førte han så over på Yodafiguren.

Jediordenen består av jedimestre og de kan kanskje best beskrives som krigermunker. De er der for å bringe orden, fred og rettferdighet i Universet. De kjennetegnes ved stor sensitivitet for Kraften og av sitt hovedvåpen, lyssverdet. Deres fremste fiender er sithene. Jediene har gjennomgått trening i Kraften og innehar derfor spesielle egenskaper. For å bli en jedimester må man først starte som «padawan». I Imperiet slår tilbake er Yoda den eneste gjenlevende jedimester etter at Imperiet har tatt knekken på de andre.

 Kraften

Begrepet Gud brukes ikke i Star Wars universet, man snakker heller om Kraften, uten at disse to begrepene helt kan sammenlignes. Denne kraften er et energifelt som omgir alt levende. Den omgir og gjennomtrenger oss og er det som binder Universet sammen. Likhetstrekkene er ganske slående (selv om ikke alt stemmer overens) i forhold til hvordan spirituelle alternative mennesker skulle beskrevet det åndelige som ligger bak alt.

Det finnes heller ikke noe personlig guddommelig vesen slik mange andre religioner forfekter, det er bare Kraften som gjennomstrømmer alt. Jeg foretrekker heller denne Kraften fremfor utdaterte gamle religioner, for å si det sånn. Her er Yodas egen beskrivelse av Kraften når han lærer Luke om den:

”Min allierte er Kraften, og en kraftfull alliert den er. Livet skaper det, får det til å vokse. Dets energi omgir oss og forbinder oss. Vi er lysvesener, ikke denne grove materien. Du må føle Kraften omkring deg; her, mellom deg, meg, treet, steinen, overalt! Ja, selv mellom landet og romskipet.”

Liv i universet

Star Wars har en stor misjon i å venne oss mennesker til tankegangen om at det kryr av liv i Universet og at vi mennesker ikke er de eneste med intelligent liv. Star Wars inneholder et helt univers av underlige skapninger. Her blandes mennesket med utallige varianter av intelligent liv. Det fine med dette er at de stort sett omgås på fredelig vis i motsetning til de fleste andre science fiction filmer som fremstiller utenomjordiske som både onde og veldig klare for å invadere jorden. Når jeg ser den type filmer tenker jeg at det er vi mennesker som projiserer vår frykt over på dem. Vi må nok transformere vår frykt og utvikle oss litt mer skal vi kunne bli inkludert i det galaktiske fellesskap i nær fremtid.

Den mørke siden

I Star Wars filmene, i likhet med så mange andre filmer, er kampen mellom det gode og det onde sentral. Det onde blir her fremstilt som den mørke siden, og den som representerer den mørke siden er keiseren og hans medsammensvorne bl.a. sithene, hvorav Darth Vader er den mest sentrale. Han var en gang en god person som på et tidspunkt ga etter for de mørke kreftene i seg selv, som maktbegjær, egoisme og hat. Dermed havnet han over på den mørke siden. Darth Vader er mer maskin enn menneske. Dette gjenspeiles i den karakteristiske hjelmen og måten han puster på. Han kan kanskje sees på som en form for dehumanisering av en person, en som har mistet noe av sin menneskelighet (men som kan finne den igjen). Her er noe av det Yoda sier om hva som kan lede til den mørke siden:

”Frykt er veien til den mørke siden. Frykt fører til sinne. Sinne fører til hat. Hat fører til lidelse.”

Den onde keiseren søker makt og innflytelse i den ytre verden, mens for Yoda er det sentrale å søke innover. Overført til dagens samfunn kunne man nesten si at de som søker og begjærer makt og penger på bekostning av andre er under innflytelse av den mørke siden. Det er nok av stater, bedrifter og enkeltpersoner som faller inn under den kategorien.

Selvutvikling

I film nummer to Imperiet slår tilbake lærer Yoda Luke Skywaker, den viktigste hovedkarakteren (og en av heltene) opp i bruken av Kraften. Og det er nettopp frykten som er noe av det viktigste Luke må mestre. På en planet i Dagobah-systemet, hvor de befinner seg, må Luke klatre ned i en slags hule. Når Luke spør hva som møter ham der svarer Yoda, ”bare det du selv tar med deg”. Luke befinner seg med andre ord på vei mot selverkjennelse og innsikt og for å nå dit må han bl.a. bekjempe sine indre demoner.

Yoda oppfordrer stadig Luke til å kjenne på og bruke følelsene sine. Det er nærliggende å tenke at det her refereres til magefølelsen, altså intuisjonen. Ved et tilfelle sier Yoda til Luke at han må avlære det han har lært. Dette er i høyeste grad noe vi også kunne trenge i verden i dag. Her er det mye gammelt grums og religiøse vrangforestillinger som man med fordel kunne bli kvitt.

Døden finnes ikke

Når noen dør oppleves det som en forstyrrelse i kraften. Dette ser man flere ganger i filmene. I et tilfelle fra filmen Et nytt håp ødelegges en hel planet av Imperiet, som representerer den mørke kraften. I en scene ser man tydelig at en annen jedimester Obi-Wan Kenobi krøker seg litt sammen i det planeten ødelegges, selv om han befinner seg på et helt annet sted i Universet. Han merker at noe voldsomt har skjedd og blir tydelig berørt av hendelsen noe som gjør ham både alvorlig og trist. Dette viser hvor forbundet vi mennesker er med hverandre på et dypere plan.

I et annet tilfelle blir samme jedimester drept, men kroppen forsvinner umiddelbart etterpå. I følge Obi-Wan Kenobi vil han selv bare blir mektigere etter døden. Og han hjelper Luke mang en gang i etterkant når han står ovenfor fare og store utfordringer. I filmene ser vi flere ganger Obi-Wan Kenobi som en halvveis gjennomsiktig skikkelse som støtter, oppmuntrer og hjelper Luke når han trenger det. Eller vi bare hører stemmen hans. I film tre Jediridderen vender tilbake (Return of the Jedi) som kom i 1983 viser Obi-Van Kenobi seg som en gjennomsiktig skikkelse (lysvesen) og vi ser han snakker ganske lenge sammen med Luke. Dette kan sees på som en hjelper, skytsengel eller åndelig veileder som alle mennesker har i en eller annen form.

Yoda sier selv, som tidligere nevnt, at vi er lysvesener og ikke den tunge materien som kroppen vår består av. Videre sier Yoda følgende:

”Døden er en naturlig del av livet. Fryd deg over de rundt deg som har blitt transformert inn i Kraften. Sørg ikke over dem. Savn dem ikke. Bånd leder til sjalusi. Skyggesiden av grådighet er det.”

Enormt univers

Det er mye i Star Wars filmene man kunne utforsket videre. For eksempel flytter man gjenstander eller objekter bare ved hjelp av tankekraft. Eller man får andre til å gjøre det jedimesteren ønsker (hypnotisering) om man havner i farlige situasjoner eller det fremmer en god sak. Meditasjon og det å stilne sinnet ansees som viktig og flere ganger i de gamle og de nye filmene ser vi jedimestre som mediterer. Yoda fremhever også ovenfor Luke at han skal være til stede her og nå. Om fremtiden sier Yoda følgende:

”Vanskelig å se. Alltid i bevegelse fremtiden er.”

Jedisme

Star Wars filmene har hatt og har en så sterkt innflytelse at det har vokst frem flere egne retninger innenfor det man kunne kalle jedisme. Noen treffer hverandre i det virkelige livet, men de fleste studerer på egenhånd og treffer likesinnede over internett. Det finnes mange av disse samfunnene rundt om i verden.

Det sentrale de tror på er Kraften, en bestemt energi som strømmer gjennom alle ting og binder verden sammen. Noen kaller det de tror på for en religion, andre foretrekker å kalle det en filosofi, en selvutviklingsbevegelse eller en livsstil. Læren de forskjellige gruppene innehar sees mer på som retningslinjer heller enn regler.

Det finnes en liten norsk variant som kaller seg Jedi Kirken (jedikirken.wordpress.com). I følge deres hjemmeside kan jedismen minne om Zen Buddhismen. I England derimot er bevegelsen ganske stor. I en folketelling fra 2001 rundt spørsmålet om religiøs trosoppfatning var det nesten 400 000 av befolkningen (0.7 %) som  beskrev dem selv som jeditilhengere.

I følge en talsperson fra The Church of Jediism  (www.churchofjediism.org.uk) spør han om det spiller noen rolle at trossystemet deres kommer fra en film. Han lurer også på hvorfor så mange er så oppsatt av å bagatellisere og latterliggjøre kirken deres, både som trossystem og enkeltindivider, når alt de prøver på er å gjøre det som er godt. Å følge jeditroen handler om å lære av andre, prøve å bringe forandring til det bedre og ha omtanke for verden, hevder han.

Star Wars lever videre

Star Wars er geniale filmer. De har et tidløst budskap til oss mennesker pakket inn i underholdning som når ut til enorme menneskemengder. På en måte har Star Wars skapt en moderne myte. Luke Skywalker er som en moderne askeladd, en helt som gjennom utallige prøvelser greier å overvinne dem. Om han ikke fikk prinsessen og halve kongeriket tilslutt, så ble det skapt fred i galaksen, i hvert fall for en stund.

Vi er langt ifra ferdig med Star Wars. Konseptet tas nå til et nytt nivå. Disneyland i California og Walt Disney World Resort i Florida er i gang med å skape enorme Star Wars temaparker på hvert av disse to stedene i løpet av få år. I tillegg er flere filmer på gang. Den neste Star Wars filmen kommer i mai 2017. Før den tid kommer en spin-off film som skal hete Rogue One og ha premiere allerede i desember i år. Det er bare å glede seg!

“May the Force be with you.”

– Yoda

Denne artikkelen har blitt trykket i det norske magasinet Harmoni og det danske magasinet Nyt Aspekt.


Fakta om Star Wars

Amerikansk serie på syv filmer (1977–2015), produsert og hovedsakelig skrevet og regissert av George Lucas, utgjør en saga henlagt til verdensrommet inspirert av mellomkrigstidens seriefilmer.

De tre opprinnelige filmene, senere omdøpt til Star Wars: Episode IV: A New Hope (1977; regi Lucas), Star Wars: Episode V: The Empire Strikes Back (1980; regi Irvin Kershner) og Star Wars: Episode VI: Return of the Jedi (1983; regi Richard Marquand), har Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford og Alec Guinness i ledende roller, og forteller hvordan Luke Skywalker blir en «jediridder» og kjemper mot det onde imperiet.

Den andre trilogien utgjøres av filmene, Star Wars: Episode I: The Phantom Menace (Star Wars: Episode I: Den skjulte trussel, 1999), Star Wars: Episode II: The Attack of the Clones (Star Wars: Episode I: Klonene angriper, 2002) og Star Wars: Episode III: The Revenge of the Sith (Sithenes hevn, 2005). Alle filmene er skrevet og regissert av Lucas, og har Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman og Hayden Christensen i hovedrollene. Her fortelles forhistorien om Lukes far Anakin, og hvordan han blir forvandlet til den onde Darth Vader som går i imperiets tjeneste.

I desember 2015 kom den syvende filmen, Star Wars: The Force Awakens. Filmen er den første i en planlagt tredje trilogi, som starter omtrent 30 år etter at den første trilogien sluttet.

Star Wars-sagaen er preget av avanserte spesialeffekter skapt av Lucas’ selskap Industrial Light & Magic. Samtlige filmer har vært store publikumssuksesser og har blitt et kultfenomen over hele verden.

Den kjente komponisten John Williams står for musikken i alle filmene, og spesielt introduksjonslåten er en viktig del av moderne populærkultur.

Kilde: Store norske leksikon

www.starwars.com

 

 

Bilde øverst:
LUCASFILM LTD./EVERETT COLLECTION